מלבי"ם על בראשית לו א


"ואלה תלדות" וגו' פרשה זו פרשתי בפירוש דברי הימים (סימן א') עיין שם: