מלבי"ם על בראשית לו


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ואלה תלדות" וגו' פרשה זו פרשתי בפירוש דברי הימים (סימן א') עיין שם: