מלבי"ם על בראשית לה ד


(ד) "ויתנו אל יעקב". הע"ז ותכשיטין שהן הנזמים, שכלם אסורים בהנאה, ולכן טמן אותם תחת האלה: