מלבי"ם על בראשית כה יב

תבנית:ניווט קטעים זמני


(יב - טז) "ואלה תלדת." כי מישמעאל יצאו י"ב אומות ונשיאים עליהם, ואמר ואלה שמות בשמותם לתולדותם ואלה שמותם בחצריהם, שלרוב בעת שנעשו אומה שלמה ישנו שמם לשם אחר, אבל בני ישמעאל גם אחר שנתברכו וכל אחד מבניו נעשה אומה בפני עצמה ונשיא מושל עליהם לא שנו את שמם, עז"א ששמותם אלה היה לתולדותם, רצה לומר שם הלידה, וכן אלה שמותם בחצריהם בעת שהתרבו וישבו בחצרות וטירות ובעת שנעשו שנים עשר נשיאים נשארו שמותם כמו שהיו: