מלבי"ם על במדבר טז ט

<< מלבי"ם על במדבר • פרק טז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • (ט) "המעט מכם", ר"ל למה עוררת את הריב הזה שהיא עתה נוגע לך ולשבט לוי בכלל שהשבט זכה למעלה הלויה שבזה התעלו נגד כלל ישראל להיות קרובים אל ה' מכלם, [א] בעבודת המשכן, [ב] במה שהם משרתי העדה בקדש ושלוחיהם: