פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 11 בתים ,  לפני שנתיים
מ
{{כותרת לעמוד בגמרא נדרים|נדרים|פד|א|פג ב|פד ב}}
<קטע התחלה=ג/>איתיביה רבא לרב נחמן ובעל לאו בכלל בריות הוא והתנן נטולה אני מן היהודים יפר חלקו ותהא משמשתו ותהא נטולה מן היהודים ואי אמרת בעל לאו בכלל בריות הוא נדרי עינוי נפש הן ויפר לה לעולם אימא לך שאני הכא דמוכחא מלתא דעל היתרא קאסרה נפשה: