פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 11 בתים ,  לפני שנתיים
מ
{{כותרת לעמוד בגמרא נדרים|נדרים|מג|א|מב ב|מג ב}}
<קטע התחלה=ג/>'''גמ' '''בשלמא לא ילונו דקא מהני ליה אלא לא ילוה הימנו מאי קא מהני ליה ובשלמא לא ילוה הימנו ולא יקח הימנו דקמיתהני מיניה אלא לא ישאל הימנו מאי קא מיתהני מיניה א"ר יוסי בר' חנינא כגון שנדרו הנאה זה מזה אביי אמר גזירה לשאול משום להשאיל וכן בכולהו גזירה: