משנה פאה ב א: הבדלים בין גרסאות בדף

הוסרו 3,378 בתים ,  לפני 13 שנים
החלפת הדף עם '{{דף של משנה|זרעים|פאה|ב|א|פאה א ו|פאה ב ב}}'
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
אין תקציר עריכה
(החלפת הדף עם '{{דף של משנה|זרעים|פאה|ב|א|פאה א ו|פאה ב ב}}')
{{דף של משנה|זרעים|פאה|ב|א|פאה א ו|פאה ב ב}}
 
 
{{דרוש שילוב}}
 
<center>[[פאה פרק א משנה ו|משנה הקודמת]] - [[משנה]] - [[משנה סדר זרעים|סדר זרעים]] - [[משנה מסכת פאה|מסכת פאה]] - [[פאה פרק ב משנה ב|משנה הבאה]]</center>
<br/>
 
==משנה פתוחה==
 
:(א) ואלו מפסיקין לפאה:
:הנחל, והשלולית,
:ודרך היחיד, ודרך הרבים,
:ושביל הרבים,
:ושביל היחיד הקבוע בימות החמה ובימות הגשמים,
:והבור, והניר, וזרע אחר.
:והקוצר לשחת – מפסיק;
:דברי רבי מאיר.
:וחכמים אומרים:
:אינו מפסיק, אלא אם כן חרש.
 
===משנה מנוקדת===
 
==נוסחאות ופירושים==
 
===נוסח הרמב"ם===
 
:ואלו מפסיקין לפאה:
:הנחל, והשלולית,
:ודרך היחיד, ודרך הרבים,
:ושביל הרבים,
:ושביל היחיד הקבוע בימות החמה ובימות הגשמים,
:והבור, והניר, וזרע אחר.
:הקוצר לשחת – מפסיק;
:דברי ר' מאיר.
:וחכמים אומרים:
:אינו מפסיק, אלא אם כן חרש.
 
===פירוש הרמב"ם (לפי התרגום הקדמון)===
 
 
 
===פירוש הרע"ב===
'''אלו מפסיקין''' – בין שדה לשדה, ויהיו נחשבים כשתי שדות לענין הניח פאה באחת מהן על חברתה – לא עלתה לו לפאה, דכתיב ([[ויקרא יט ט]]): "פאת שדך" – שלא יניח פאה משדה לחברתה.
 
'''והשלולית''' – אמת המים שמחלקת שלל לאגפיה, שאמות אחרות של מים שותות ממנה.
 
'''ודרך היחיד''' – ארבע אמות.
 
'''ודרך הרבים''' – שש עשרה אמה, ומשום סיפא נקט לה, דבעי למתני סיפא שכך אלה מפסיקין באילן. וקא משמע לן דאפילו דרך הרבים שהיא רחבה שש עשרה אמה – אינה מפסקת באילן.
 
'''שביל הרבים ושביל היחיד''' – שביל זוטר טובא, דשקיל כרעה ומנח כרעא. ואשמעינן דאפילו שביל דרבים, אם הוא קבוע לימות החמה ולימות הגשמים, כלומר שמהלכין בו אפילו בזמן שהשדות זרועות בימות הגשמים – מפסיק בין השדות הזרועות; ואי לא – לא מפסיק.
 
'''הבור''' - שדה שאינה זרועה. "והאדמה לא תשם" ([[בראשית מז יט]]) – מתרגמינן: "וארעא לא תבור".
 
'''והניר''' – חרישה, כמו: "נירו לכם ניר" ([[ירמיהו ד ג]]).
 
'''וזרע אחר''' – כגון ששתי השדות זרועים חטים, וביניהם קרקע זרוע מן אחר. ושיעור רוחב הבור והניר וזרע אחר – כדי שלשה תלמים של מענית המחרישה.
 
'''והקוצר לשחת מפסיק''' – דקסבר: כל לשחת – לאו קצירה היא, דלא חשבינן לה אתחלתא דקצירה. שחת תבואה שלא הביאה שליש, וקוצרים אותה להאכיל לבהמות. ואין הלכה כרבי מאיר.
 
[[קטגוריה:משנה]] [[קטגוריה:משנה סדר זרעים]] [[קטגוריה:משנה מסכת פאה|ב א]]
156

עריכות