פתיחת התפריט הראשי

רעיון לימוד הלכה היומיתעריכה

לימוד הלכה יומית כולל לימוד שלוש הלכות מדי יום, מתוך שלחן ערוך חלק אורח חיים עם פירוש משנה ברורה. עשרות אלפי יהודים לומדים מידי יום, את לימוד ההלכה היומית, ופעם בארבע וחצי שנים מסיימים הלומדים את המחזור המלא של לימוד הלכה יומית. במשך ארבע שנים לומדים את שלחן ערוך אורח חיים, וחצי שנה את קיצור שלחן ערוך. וכך בתוך תקופה של ארבע וחצי שנים מקיפים את כל ידע המעשי של ההלכה הנוגעת ליום יום. הלימוד מתנהל בשיעורים בבתי כנסת, ולימוד פרטי של כל אחד לעצמו.

יוזם לימוד הלכה היומיתעריכה

את לימוד ההלכה היומית ייסד הרב יונה שטנצל בנו של הגאון מסוסנוביץ רבי שלמה שטענציל זצ"ל חבר הנהלת הרבנות תל אביב, ומרבניה המוכרים של תל אביב של שנות החמישים והשישים. המחזור הראשון החל בשנת בט"ו באב תשי"ד ומאז ועד תשע"ב כבר סיימו 13 מחזורי לימוד. מצ"ב קישור ללוח הראשון של הלכה יומית שיצא בשנת תשי"ד http://www.hebrewbooks.org/40421

כך נולד הרעיון של לימוד ההלכה היומיתעריכה

בעיר תל אביב שלפני כמעט שישים שנה, בבית הדפוס הותיק של "אפרים סטרוד ובניו", עמד הגאון רבי יונה שטנצל זצ"ל, מרבני העיר תל אביב, והתבונן בהתרגשות רבה על הלוחות הראשונים של לימוד הלכה יומית היוצאים ממכבש הדפוס. הרב שטנצל התפנה מכל עיסוקיו הרבים על משמר היהדות, והופיע בעצמו בבית הדפוס כדי להיות נוכח בהיסטוריה ההולכת ונרקמת עתה מול עיניו. במחשבתו חלפו כל אותם רבבות יהודים שלימוד "הלכה יומית" יעורר ויחזק אותם להתנהג לפי ההלכה הצרופה, כיאה וכראוי לכל יהודי באשר הוא שם. באזניו הוא שומע את כל אותם גדולי הדור אשר עמם התייעץ בנוגע לקביעת סדר הלימוד, אשר רואים בכך תועלת רבה ונחיצות עצומה לכל יהודי ויהודי.

  • גדול הדור מרן החזון איש זצ"ל, קבע לרבי יונה, כי סדר לימוד "הלכה יומית" יהיה של 3 הלכות (סעיפים) מידי יום. עוד הוסיף כי "לימוד הלכה יומית צריך להיות מהמקור – מחבר ורמ"א". כמובן שבכדי לדעת את ההלכה למעשה יש ללמוד גם את אחרוני הפוסקים, באר היטב או משנה ברורה, ובמקום שלומדים הלכה יומית במסגרת שיעור, רצוי שמגיד השיעור יכין לעצמו גם את דברי המשנה ברורה, ויאמר את התמצית והמסקנה לפני השומעים".
  • גם שאר כל גדולי ישראל מכל גווני היהדות החרדית תמכו בכל מאודם ברעיון של הרב יונה שטנצל, ואף הוציאו "קול קורא" נלהב הקורא לכל שדרות העם להצטרף ללימוד "ההלכה היומית". אלו הם גדולי ומאורי האומה, אשר כל העולם האירה מתורתם, ונשאו על לוח ליבם את משא הדור, והם ראו את הצורך העצום שיש בקביעת סדר לימוד הלכה מידי יום ביומו, כמו הגאון מטשעבין, הגאון רבי עקיבא סופר-אב"ד פרעשבורג, הגאון רבי זלמן סורוצקין,רבה של ירושלים-הגאון רבי צבי פסח פרנק, הגאון רבי משה פיינשטיין, בד"צ העדה החרדית- הגאון רבי פנחס עפשטיין, הגאון רבי ישראל יצחק רייזמן, הגאון רבי דוד יונגרייז, הרב הראשי לישראל-הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, הגאון רבי יעקב משה טולידנו-רבה של תל אביב, הגאון רבי ראובן כ"ץ-רבה של פתח תקוה, ועוד.

אביו הגאון מסוסנוביץ וסבו הדיין של טשעלאדז' השפיעו עליועריכה

 
סבו הגאון מסוסנוביץ הרב שלמה שטענציל

את הרעיון לסדר לימודים קבועים ינק הרב שטנצל כפי הנראה עוד מאביו הגאון מסוסנוביץ - רבי שלמה שטענציל, ומסבו הרב חיים דוב שטענצל הדיין של העיר טשעלאדז, אשר כתב לו בצוואתו: "תלמוד בכל יום ויום איזו הלכות משו"ע או"ח והכל לשמור ולעשות ולקיים ולא להתפאר חלילה". את ההשראה לקבוע לימוד יומי קיבל גם מרבו ש"ב הגאון מקוז'יגלוב זצ"ל שיסד את לימוד המשנה היומית מסדר זרעים-טהרות להשלמת הש"ס. רבבות יהודים כבר סיימו כמה פעמים את לימוד שולחן ערוך "אורח חיים" בהשקעה מועטה של כ10-15 דק' ביום. עתה, יחד עם המוני בית ישראל יש לך הזדמנות לקפוץ על העגלה ולהצטרף לרבבות הלומדים של לימוד הלכה המביא לידי מעשה, ולזכות בעולם הבא כפי שמבטיח אליהו הנביא זכור לטוב: "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא".