פתיחת התפריט הראשי

מחבר:רב יונה שטנצל/מכתבים/רב יצחק מאיר לוין

הרב יצחק מאיר לוין במכתב עבור הרב יונה שטנצל על חוק השבת