פתיחת התפריט הראשי

מחבר:רב יונה שטנצל/מכתבים/רב בן ציון מאיר חי עוזיאל

מכתבו של הרב עוזיאל לרבי יונה שטנצל על חילולי השבת בארץ ישראל
ט"ו בחשוון תש"י
לכבוד
הרב הגאון כמוהר"ר
יונה שטנצל יצ"ו
תל אביב
שלום וברכה,
מכתבו מין ז' דנא, קראתי בתשומת לב, וממנו שמעתי המית לבו הדואב וכואב על חלול שבת קדשנו שהולך וגדל בערי ארצנו ופנות ישובנו.
למען האמת צריך להגיד שלא נכון הדבר שלא עשינו, ולא מחינו באופן בולט, אבל האמת שכן עשינו ועושים יום יום, לעצור ולמנוע וגם למחות נגד חלולי שבת בכל הזדמנות שמצאנו צורך ותועלת בכך.
וזאת עשינו באופן ישיר, או בדרך מועצת השבת, שהיא נתמכת מקופת הממשלה והיא עושה הרבה בהחזקת כל לשכות השבת שבמדינה, אבל גם זאת היא אמת מרה, שלא עשינו כל מאן דבעי למעבד ועדיין מוטלת עבודה זאת לפינו בכל תקופה.
לא זאת הפעם הראשונה לקריאת אספות הפגנה של רבנים ור"מ פעמים רבות נקראו אספות כאלה בעשרות השנים האחרונות, והשאירו את רשומן בישוב, וכדאי לקרא עוד פעם, אסיפה רבתי, ובלבד שתהיה מאורגנת כתקנה, כשי שיהיה רשומה ניכר ומכובד. ומכיוון שתל אביב היא העיר המרובה ביותר באוכלוסייה צריך שאסיפה זאת ונתכונן ע"י הרבנות הראשית בת"א בהתייעצות הרבנות הראשית לישראל.
בכבוד רב
בן ציון מאיר חי עוזיאל
ראשון לציון הרב הראשי לישראל