מדרשים קטנים

מדרשים קטנים או אגדות קצרות, הם יצירות שנכתבו מימי התנאים ואילך, בעיקר בתחום האגדה, בסגנון חז"לי. הם הופיעו בדפוס בעיקר ספרי ליקוט; יש ששולבו בהקשר תנ"כי, בילקוט שמעוני או ילקוט ראובני, אך הם בעיקר הופיעו בספרי אסופות, כגון: בספרי בית המדרש, אוצר המדרשים ודומיהם.