פתיחת התפריט הראשי

מגן אברהם על אורח חיים תקנה

סעיף אעריכה


(א) שלא להניח תפילין:    משום דאקרי פאר וטלית משום דכתיב בצע אמרתו ומתרגמי' בזע פורפירא דיליה: