מגן אברהם על אורח חיים תקנה


סעיף אעריכה


(א) שלא להניח תפילין:    משום דאקרי פאר וטלית משום דכתיב בצע אמרתו ומתרגמי' בזע פורפירא דיליה: