מגן אברהם על אורח חיים רז

סעיף א עריכה

נוסח הברכה בא"י אמ"ה בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי ברוך חי העולמים וכ"ה בכתבים לומר שבראת לנוכח: חי העולמים הח' נקוד' בציר"י שהוא דבוק וכ"ה בתיו"ט סוף תמיד:

(א) ברכה אחת:    והוא הדין אם אכל ושתה: