פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) להתעכב שם:    עד שיפשיט התיבה אלא מוליך הספר תורה והם יוצאים אחריו כמ"ש סימן קמ"ט וחוזר לבית הכנסת ומפשיט התיבה: