מגן אברהם על אורח חיים קמב

סעיף אעריכה


(א) בנקוד:    ובנקוד נמי כשמשתנ' הענין כגון יעשה בפת"ח יעשה בציר"י בחלב בחטף בחלב בציר"י ובזה בודאי מחזירין אותו עיין סוף סי' ק"מ: