מגן אברהם על אורח חיים עז

סעיף בעריכה

(א) פעם אחד:    ואין חילוק אם השתין הרבה או מעט, [כ"מ]: