פתיחת התפריט הראשי

סעיף בעריכה


(א) פעם אחד:    ואין חילוק אם השתין הרבה או מעט, [כ"מ]: