פתיחת התפריט הראשי

מגן אברהם על אורח חיים לה

סעיף אעריכה


(א) נהגו כו':    הע"ת לא עיין בבית יוסף: