מגן אברהם על אורח חיים לה

סעיף אעריכה

(א) נהגו כו':    הע"ת לא עיין בבית יוסף: