מ"ג שמות לז כט

מקראות גדולות שמות


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויעש את שמן המשחה קדש ואת קטרת הסמים טהור מעשה רקח

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיַּעַשׂ אֶת שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה קֹדֶשׁ וְאֶת קְטֹרֶת הַסַּמִּים טָהוֹר מַעֲשֵׂה רֹקֵחַ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיַּ֜עַשׂ אֶת־שֶׁ֤מֶן הַמִּשְׁחָה֙ קֹ֔דֶשׁ וְאֶת־קְטֹ֥רֶת הַסַּמִּ֖ים טָה֑וֹר מַעֲשֵׂ֖ה רֹקֵֽחַ׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וַעֲבַד יָת מִשְׁחָא דִּרְבוּתָא קוּדְשָׁא וְיָת קְטֹרֶת בּוּסְמַיָּא דְּכֵי עוֹבָד בּוּסְמָנוּ׃
ירושלמי (יונתן):
וַעֲבַד יַת מִשְׁחָא דִרְבוּתָא קוּדְשָׁא וְיַת קְטוֹרֶת בּוּסְמַיָא דְכֵי עוֹבַד בּוּסְמָנוּ:

רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעש את שמן המשחה קדש ואת קטרת הסמים טהור" - לא פירש באלו כאשר פירש באחרים שעל דרך השאר ראוי שיאמר ויקח בשמים ראש מר דרור וגו' ויעש אותו שמן משחת קדש ויקח סמים נטף ושחלת וגו' ויעש אותה קטרת רקח מרקחת מעשה רוקח והטעם כי בעבור שלא נאמרה בהם הצואה בתשלום המעשה כאשר פירשתי שם (לעיל ל כה לד) ובקטרת לא הזכיר גם כל הסמים וסמך עליהם במה שאמר מעשה רוקח לא הזכיר במעשה כלום אבל אמר שעשוהו על דעת הרקחים וזה טעם קדש טהור מעשה רוקח