<< · מ"ג שמות · כח · טז · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
רבוע יהיה כפול זרת ארכו וזרת רחבו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
רָבוּעַ יִהְיֶה כָּפוּל זֶרֶת אָרְכּוֹ וְזֶרֶת רָחְבּוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
רָב֥וּעַ יִֽהְיֶ֖ה כָּפ֑וּל זֶ֥רֶת אׇרְכּ֖וֹ וְזֶ֥רֶת רׇחְבּֽוֹ׃


תרגום

​ ​
אונקלוס (תאג'):
מְרוּבַּע יְהֵי עִיף זַרְתָּא אוּרְכֵּיהּ וְזַרְתָּא פוּתְיֵיהּ׃
ירושלמי (יונתן):
מְרַבַּע יְהֵי עֵיף זַרְתָּא אוּרְכֵּיהּ וְזַרְתָּא פּוּתְיֵיהּ:
ירושלמי (קטעים):
פְּשַׁךְ:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זרת ארכו וזרת רחבו" - כפול ומוטל לו לפניו כנגד לבו שנא' והיו על לב אהרן תלוי בכתפות האפוד הבאות מאחוריו על כתפיו ונקפלות ויורדות לפניו מעט והחשן תלוי בהן בשרשרות וטבעות כמו שמפורש בענין

רש"י מנוקד ומעוצב

לפירוש "רש"י מנוקד ומעוצב" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

זֶרֶת אָרְכּוֹ וְזֶרֶת רָחְבּוֹ – כָּפוּל וּמֻטָּל לוֹ לְפָנָיו כְּנֶגֶד לִבּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: "וְהָיוּ עַל לֵב אַהֲרֹן" (שמות כח,ל); תָּלוּי בְּכִתְפוֹת הָאֵפוֹד, הַבָּאוֹת מֵאֲחוֹרָיו עַל כְּתֵפָיו וְנִקְפָּלוֹת וְיוֹרְדוֹת לְפָנָיו מְעַט. וְהַחֹשֶׁן תָּלוּי בָּהֶן בְּשַׁרְשְׁרוֹת וְטַבָּעוֹת, כְּמוֹ שֶׁמְּפֹרָשׁ בָּעִנְיָן.

רשב"ם

לפירוש "רשב"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

כפול: כעין כיס, לפי שנותנין לתוכו האורים והתומים:

זרת: חצי אמה:


מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"רבוע יהיה כפול". ר"ל שיהיה רבוע אחר שנכפל, וקודם שנכפל היה ארכו אמה ואחר הכפל זרת ארכו, ולבל נטעה שהיה זרת ארכו קודם שנכפל, אמר בעשיה (ל"ט ט'), כפול

זרת ארכו וכו' כפול:

<< · מ"ג שמות · כח · טז · >>