מ"ג שמות ט יב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויחזק יהוה את לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה אל משה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיְחַזֵּק יְהוָה אֶת לֵב פַּרְעֹה וְלֹא שָׁמַע אֲלֵהֶם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיְחַזֵּ֤ק יְהֹוָה֙ אֶת־לֵ֣ב פַּרְעֹ֔ה וְלֹ֥א שָׁמַ֖ע אֲלֵהֶ֑ם כַּאֲשֶׁ֛ר דִּבֶּ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־מֹשֶֽׁה׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וְתַקֵּיף יְיָ יָת לִבָּא דְּפַרְעֹה וְלָא קַבֵּיל מִנְּהוֹן כְּמָא דְּמַלֵּיל יְיָ עִם מֹשֶׁה׃
ירושלמי (יונתן):
וּתְקֵיף יְיָ יַת יִצְרָא דְלִבָּא דְפַרְעה וְלָא קַבֵּיל מִנְהוֹן הֵיכְמָא דְמַלֵיל יְיָ עִם משֶׁה:

רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויחזק ה' את לב פרעה" - ויתכן שבמכות הראשונות היו החרטומים מחזקים את לבו להתפאר אצלו בחכמתם ועתה לא באו לפניו ואין עוזר לו ואין סומך באולתו רק עונותיו אשר ילכדונו או שירמוז הכתוב למה שפירשו רבותינו כי במכות הראשונות בפשעו היה הדבר ועתה סבה מאת ה' כמו שביארתי למעלה (ז ג) והוא האמת

רבינו בחיי בן אשר (כל הפרק)(כל הפסוק)


ויחזק ה' את לב פרעה. זו מכה ששית נאמר בה ויחזק ה' כי בחמש מכות ראשונות לא נאמר בהן כן כי אין החזוק מאתו יתברך כי אם מתוך כובד לבו של פרעה ומתוך שהיו החרטומים מחזקים את לבו ומתפארים בחכמתם אצלו, אבל עתה במכת השחין לא באו בהיכל מלך פנימה ולא נראו לפני משה כלל כי נתביישו בהיותם מוכי שחין ואין מחזיק ביד פרעה ואין מדבר על לבו ואולי היה נמלך לשלחם אלא שהיתה סבה מאת השי"ת מכאן ואילך.

ספורנו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויחזק ה'" כי לא היה סובל זה בלי ספק, כענין באיוב וגע אל עצמו ואל בשרו:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויחזק ה'". כי לבו של פרעה נתרכך אז בפרט שהחרטומים שחזקו אל לבו עד הנה לא באו אליו, רק שה' חזק לבבו וכמ"ש חז"ל שיען שהיה המכה הששית שלא עשה תשובה חזק ה' את לבבו:

<< · מ"ג שמות · ט · יב · >>