מ"ג שמואל ב כג יג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וירדו שלשים [שלשה] מהשלשים ראש ויבאו אל קציר אל דוד אל מערת עדלם וחית פלשתים חנה בעמק רפאים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֵּרְדוּ שלשים [שְׁלֹשָׁה] מֵהַשְּׁלֹשִׁים רֹאשׁ וַיָּבֹאוּ אֶל קָצִיר אֶל דָּוִד אֶל מְעָרַת עֲדֻלָּם וְחַיַּת פְּלִשְׁתִּים חֹנָה בְּעֵמֶק רְפָאִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֵּֽרְד֨וּ שלשים שְׁלֹשָׁ֜ה מֵהַשְּׁלֹשִׁ֣ים רֹ֗אשׁ וַיָּבֹ֤אוּ אֶל־קָצִיר֙ אֶל־דָּוִ֔ד אֶל־מְעָרַ֖ת עֲדֻלָּ֑ם וְחַיַּ֣ת פְּלִשְׁתִּ֔ים חֹנָ֖ה בְּעֵ֥מֶק רְפָאִֽים׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וּנְחָתוּ תְלָתָא גִבָּרַיָא מִגִבָּרֵי רֵישֵׁי מַשִׁרְיָתָא וַאֲתוֹ לַחֲצָדָא לְוַת דָוִד לִמְעָרַת עֲדֻלָם וּמַשִׁרְיַת פְּלִשְׁתָּאֵי שַׁרְיָא בְּמֵישַׁר גִבָּרַיָא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מהשלשים ראש" - תרגם יונתן מגברי רישי משריתא

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וחית פלשתים" - עדת פלשתים

"אל קציר" - כמו בקציר וכן (שמות כה כא) ואל הארון ומשפטו ובהארון ורצה לומר בעת הקציר

"מערת עדולם" - ובדברי הימים אמר עוד על הצור כי צור גבוה וחזק היה שם והוא המצודה שאמר למטה

"מהשלשים ראש" - כל אחד מהשלשה היה ראש מהשלשים הגבורים הנזכרים למטה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"וירדו". אחר השלשה גבורים הנ"ל, היו עוד שלשה שיחשוב אח"כ שעשו גבורה עצומה בעת הקציר שנפלו פלשתים

להשחית קציר ישראל, ירדו אל דוד לעזרו במערת עדולם ומחנה פלשתים (כחית השדה) בעמק רפאים, ונראה שזה היה במלחמה שלחם דוד עם פלשתים בתחלת מלכותו (הנזכר למעלה סי' ה) שהיה דוד במצודה ופלשתים בעמק רפאים: