מ"ג שמואל ב יח ג

מקראות גדולות שמואל ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר העם לא תצא כי אם נס ננוס לא ישימו אלינו לב ואם ימתו חצינו לא ישימו אלינו לב כי עתה כמנו עשרה אלפים ועתה טוב כי תהיה לנו מעיר לעזיר [לעזור]

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר הָעָם לֹא תֵצֵא כִּי אִם נֹס נָנוּס לֹא יָשִׂימוּ אֵלֵינוּ לֵב וְאִם יָמֻתוּ חֶצְיֵנוּ לֹא יָשִׂימוּ אֵלֵינוּ לֵב כִּי עַתָּה כָמֹנוּ עֲשָׂרָה אֲלָפִים וְעַתָּה טוֹב כִּי תִהְיֶה לָּנוּ מֵעִיר לעזיר [לַעְזוֹר].

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֨אמֶר הָעָ֜ם לֹ֣א תֵצֵ֗א כִּי֩ אִם־נֹ֨ס נָנ֜וּס לֹֽא־יָשִׂ֧ימוּ אֵלֵ֣ינוּ לֵ֗ב וְאִם־יָמֻ֤תוּ חֶצְיֵ֙נוּ֙ לֹֽא־יָשִׂ֤ימוּ אֵלֵ֙ינוּ֙ לֵ֔ב כִּֽי־עַתָּ֥ה כָמֹ֖נוּ עֲשָׂרָ֣ה אֲלָפִ֑ים וְעַתָּ֣ה ט֔וֹב כִּֽי־תִֽהְיֶה־לָּ֥נוּ מֵעִ֖יר לעזיר לַעְזֽוֹר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא ישימו אלינו לב" - לא יהיה דבר חשוב בעיניהם להתגבר ולהתהלל מאחר שאין אתה במלחמה

"כי עתה" - בהיותך בכבודך חשוב אתה כמונו

"עשרת אלפים" - כעשרת אלפים איש כמונו

"כי תהיה לנו מעיר לעזור" - (תרגום) וכען טב ארי תצלי עלנא מן קרתא למסעד

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ועתה" - במלחמה כזאת טוב יותר לשבת אתה בעיר ומשם תעזור לנו בתפלה אל ה' ובעצתך עלינו

"כי עתה" - רצה לומר בהמלחמה אשר אנחנו עתה בה אשר היא בעבור המלוכה אף אם היינו עשרה אלפים פעמים כמונו היום לא יחוש עלינו כשאינך בינינו ולזה מוטב שלא תלך

"אם נוס ננוס וגו'" - רצה לומר הן אם ננוס לא ישימו לב לרדוף אחרינו והן אם ימיתו חצינו לא ישימו לב להתהלל בהנצחון כי הנפילה בידם וההצלה מידם שוה בעיניהם

מצודת ציון

"נס ננוס" - נברח