מ"ג שופטים כ ז


<< · מ"ג שופטים · כ · ז · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הנה כלכם בני ישראל הבו לכם דבר ועצה הלם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הִנֵּה כֻלְּכֶם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הָבוּ לָכֶם דָּבָר וְעֵצָה הֲלֹם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הִנֵּ֥ה כֻלְּכֶ֖ם בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל הָב֥וּ לָכֶ֛ם דָּבָ֥ר וְעֵצָ֖ה הֲלֹֽם׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

הָא כוּלְכוֹן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הָבוּ לְכוֹן פִּתְגָם וְעֵצָה הַלְכָא:

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנה כלכם בני ישראל" - רצה לומר הלא כולכם עם קדוש ורע עליכם המעשה לזאת הבו לכם דבר עצה כי הדבר נוגע לכם בכלל  

מצודת ציון

"הבו" - תנו

"הלום" - פה כמו (שמות ג ה)אל תקרב הלם

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ז) "הנה כולכם" כו'. ויש לכם דין מלך לעשות משפט לפי צורך השעה למגדר מלתא: "הבו לכם דבר". הוא הפסק דין מה לעשות בם. ואח"כ "ועצה", איך להוציא משפט למעשהו

לבער החוטאים (ועיין מ"ש בפי' ישעיה ח, י):  

<< · מ"ג שופטים · כ · ז · >>