מ"ג מלכים ב כ יד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויבא ישעיהו הנביא אל המלך חזקיהו ויאמר אליו מה אמרו האנשים האלה ומאין יבאו אליך ויאמר חזקיהו מארץ רחוקה באו מבבל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיָּבֹא יְשַׁעְיָהוּ הַנָּבִיא אֶל הַמֶּלֶךְ חִזְקִיָּהוּ וַיֹּאמֶר אֵלָיו מָה אָמְרוּ הָאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה וּמֵאַיִן יָבֹאוּ אֵלֶיךָ וַיֹּאמֶר חִזְקִיָּהוּ מֵאֶרֶץ רְחוֹקָה בָּאוּ מִבָּבֶל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיָּבֹא֙ יְשַׁעְיָ֣הוּ הַנָּבִ֔יא אֶל־הַמֶּ֖לֶךְ חִזְקִיָּ֑הוּ וַיֹּ֨אמֶר אֵלָ֜יו מָ֥ה אָֽמְר֣וּ ׀ הָאֲנָשִׁ֣ים הָאֵ֗לֶּה וּמֵאַ֙יִן֙ יָבֹ֣אוּ אֵלֶ֔יךָ וַיֹּ֙אמֶר֙ חִזְקִיָּ֔הוּ מֵאֶ֧רֶץ רְחוֹקָ֛ה בָּ֖אוּ מִבָּבֶֽל׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מארץ רחוקה באו" - זה אחד משלשה שבדקן הקב"ה ומצאן עביט של מים עכורים קין יחזקיהו ובלעם קין (בראשית ד ט) לא ידעתי השומר אחי אנכי היה לו לומר רבונו של עולם הלא כל הנסתרות גלויות לך כדאיתא בתנחומא (ראה במדבר רבה כ ו) בלעם שאמר לו המקום (במדבר כב ט) מי האנשים האלה עמך היה לו לומר ה' אלהים אתה ידעת כמו שנאמר (ביחזקאל לז ג) והוא השיב בגאוה בלק בן צפור מלך מואב שלח אלי הרבה מבקשים יש לי חזקיהו היה לו להשיב לישעיהו אתה נביאו של מקום ואתה שואל אלי התחיל חזקיה מתגאה ואמר מארץ רחוקה באו אלי לכך נענש ועל ששמח עליהם והאכילם על שלחנו (סנהדרין קד א)