מ"ג מלכים ב ט כב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויהי כראות יהורם את יהוא ויאמר השלום יהוא ויאמר מה השלום עד זנוני איזבל אמך וכשפיה הרבים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיְהִי כִּרְאוֹת יְהוֹרָם אֶת יֵהוּא וַיֹּאמֶר הֲשָׁלוֹם יֵהוּא וַיֹּאמֶר מָה הַשָּׁלוֹם עַד זְנוּנֵי אִיזֶבֶל אִמְּךָ וּכְשָׁפֶיהָ הָרַבִּים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיְהִ֗י כִּרְא֤וֹת יְהוֹרָם֙ אֶת־יֵה֔וּא וַיֹּ֖אמֶר הֲשָׁל֣וֹם יֵה֑וּא וַיֹּ֙אמֶר֙ מָ֣ה הַשָּׁל֔וֹם עַד־זְנוּנֵ֞י אִיזֶ֧בֶל אִמְּךָ֛ וּכְשָׁפֶ֖יהָ הָרַבִּֽים׃


מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מה השלום" - מהו השלום הראוי, "עד" שיהא תשלום גמול "זנוני איזבל וגו'", וכאומר: "וכי ראוים אתם לשלום?!".

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי כראות". ר"ל תיכף כשראהו מרחוק, כי נשמר מלהתקרב אליו כנזכר, וכפי המבואר יורם התקרב יותר עד שיעור שראה את יהוא ושמע קולו מרחוק, ואחזיה עמד רחוק מיהורם, וכשהפך יורם צעק אל אחזיה שינוס כי יש מרמה וקשר: