מ"ג מלכים ב ז ד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם ואם ישבנו פה ומתנו ועתה לכו ונפלה אל מחנה ארם אם יחינו נחיה ואם ימיתנו ומתנו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אִם אָמַרְנוּ נָבוֹא הָעִיר וְהָרָעָב בָּעִיר וָמַתְנוּ שָׁם וְאִם יָשַׁבְנוּ פֹה וָמָתְנוּ וְעַתָּה לְכוּ וְנִפְּלָה אֶל מַחֲנֵה אֲרָם אִם יְחַיֻּנוּ נִחְיֶה וְאִם יְמִיתֻנוּ וָמָתְנוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אִם־אָמַ֩רְנוּ֩ נָב֨וֹא הָעִ֜יר וְהָרָעָ֤ב בָּעִיר֙ וָמַ֣תְנוּ שָׁ֔ם וְאִם־יָשַׁ֥בְנוּ פֹ֖ה וָמָ֑תְנוּ וְעַתָּ֗ה לְכוּ֙ וְנִפְּלָה֙ אֶל־מַחֲנֵ֣ה אֲרָ֔ם אִם־יְחַיֻּ֣נוּ נִֽחְיֶ֔ה וְאִם־יְמִיתֻ֖נוּ וָמָֽתְנוּ׃


מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"נחיה" - כי שם נמצא לחם

"ומתנו" - כאומר מה בכך אם נמות הלא ממה נפשך אנו מעותדים למיתה

מצודת ציון

"ונפלה" - ענין נטיה כמו (ירמיהו לז יג)אל הכשדים אתה נופל

<< · מ"ג מלכים ב · ז · ד · >>