מ"ג מלכים א טז לד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בימיו בנה חיאל בית האלי את יריחה באבירם בכרו יסדה ובשגיב [ובשגוב] צעירו הציב דלתיה כדבר יהוה אשר דבר ביד יהושע בן נון

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בְּיָמָיו בָּנָה חִיאֵל בֵּית הָאֱלִי אֶת יְרִיחֹה בַּאֲבִירָם בְּכֹרוֹ יִסְּדָהּ ובשגיב [וּבִשְׂגוּב] צְעִירוֹ הִצִּיב דְּלָתֶיהָ כִּדְבַר יְהוָה אֲשֶׁר דִּבֶּר בְּיַד יְהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בְּיָמָ֞יו בָּנָ֥ה חִיאֵ֛ל בֵּ֥ית הָאֱלִ֖י אֶת־יְרִיחֹ֑ה בַּאֲבִירָ֨ם בְּכֹר֜וֹ יִסְּדָ֗הּ ובשגיב וּבִשְׂג֤וּב צְעִירוֹ֙ הִצִּ֣יב דְּלָתֶ֔יהָ כִּדְבַ֣ר יְהֹוָ֔ה אֲשֶׁ֣ר דִּבֶּ֔ר בְּיַ֖ד יְהוֹשֻׁ֥עַ בִּן־נֽוּן׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חיאל בית האלי" - חיאל אשר מבית אל כמו (שמואל א טז א) ישי בית הלחמי ולא נאמר הבית לחמי וכן יהושוע בית השמשי בספר שמואל (א ו יד) ולא הבית שמשי וכן בעפרת אבי העזרי (שופטים ו יא) ולא נאמר האבי עזרי ויש פותרין בית האלי על שקבל עליו קללות יהושוע (יהושע ו כו) ארור האיש אשר יקום ובנה וגו' אמרו רבותינו (ירושלמי סנהדרין י ב) חיאל משל (בנימין) ויריחו משל יהושפט (בנימין) ומפני מה תלאו באחאב שתולין את הקללה במקולקל ספרים אחרים במקולל

"באבירם בכרו יסדה" - כשיסדה מת בנו בכורו וקבר והלך וקבר כל בניו עד שמת האחרון בהצבת דלתות וכן הוא קללות של יהושוע (שם) בבכורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כדבר ה' וגו'" - שאמר יהושוע לפני ה' (יהושע ו כו) ארור האיש וגו' בבכורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה (ואף כי יריחו היתה בגבול בנימין ממלכות יהודה אמר בימיו ותלה בו לומר שכל זה ראה ולא לקח מוסר)

"באבירם בכורו יסדה" - רצה לומר בעת שהניח היסוד מת אבירם בכורו ושאר בניו מתו במשך הבנין ובעת העמיד הדלתות מת שגוב צעיר בניו

"בית האלי" - מבית אל כמו (שמואל א ט"ז א) בית הלחמי ורצה לומר מבית לחם

מצודת ציון

"צעירו" - קטן בניו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בימיו בנה חיאל". עד עתה הגם שעבדו העגלים לא פקרו עדיין בכל שרשי האמונה והיו יראים מפני השבועה והאלה של יהושע, ועתה שראו שאחאב עושה כל התועבות ואין ה' מענישו, כפרו בהשגחה ובנבואה ולא חשו על קללת יהושע ולכן בנה את יריחו. והגם שראה שקללת יהושע נתקיימה באבירם בנו, לא שת לבו גם לזאת ותלהו במקרה עד שבשגוב צעירו הציב דלתיה. ודבר זה הוצעה אל הספור הבא אחריו מענין אליהו: