מ"ג ישעיהו מח יאמקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
למעני למעני אעשה כי איך יחל וכבודי לאחר לא אתן

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לְמַעֲנִי לְמַעֲנִי אֶעֱשֶׂה כִּי אֵיךְ יֵחָל וּכְבוֹדִי לְאַחֵר לֹא אֶתֵּן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לְמַעֲנִ֧י לְמַעֲנִ֛י אֶעֱשֶׂ֖ה כִּ֣י אֵ֣יךְ יֵחָ֑ל וּכְבוֹדִ֖י לְאַחֵ֥ר לֹא־אֶתֵּֽן׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למעני" - ולמען שמי הקדוש

"כי איך יחל" - איך יחולל שמי בהכריתו אתכם

"וכבודי לאחר לא אתן" - שאויבי יאמרו יד גלוליהם רמה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכבודי" - מה שראוי לכבד אותי לא אעזוב לאל אחר לבל יאמרו יד אלהיהם רמה

"למעני וגו'" - התשועה שאעשה לכם לא בצדקתכם כ"א למען שמי כי איך יחולל בין העכו"ם שיאמרו מבלי יכולת ה' וגו' וכפל מלת למעני לומר שבעבור זה לבד ולא בהצטרפות עמו עוד דבר 

מצודת ציון

"יחל" - מלשון חלול

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למעני למעני אעשה", ר"ל כי הבוחר באיש מפני חשיבותו יעשה הכל למען הנבחר, והבוחר באיש פחות מפני שצריך אליו, יעשה זאת בעבור עצמו ותועלתו ובעבור הנבחר שהוא האמצעי להשיג ע"י תועלתו, אבל הבוחר באיש פחות ואינו צריך אליו, רק שלא יכול לעזבו מפני שהוא קרובו ומתירא שאם יניחהו לבוז יהיה לו בזיון מצד שנקרא שמו עליו, אז יעשה הכל למענו, וז"ש למעני למעני אעשה אני אעשה הכל רק למעני מפני שאני מתירא על כבוד שמי כי "איך יחל שמי", וכמ"ש מה תעשה לשמך הגדול, "וכבודי לאחר לא אתן" שעי"ז יתיקר שם האלילים: