מ"ג ישעיהו מח ו


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: שמעת חזה כלה ואתם הלוא תגידו השמעתיך חדשות מעתה ונצרות ולא ידעתם

מנוקד: שָׁמַעְתָּ חֲזֵה כֻּלָּהּ וְאַתֶּם הֲלוֹא תַגִּידוּ הִשְׁמַעְתִּיךָ חֲדָשׁוֹת מֵעַתָּה וּנְצֻרוֹת וְלֹא יְדַעְתָּם.

עם טעמים: שָׁמַ֤עְתָּֽ חֲזֵה֙ כֻּלָּ֔הּ וְאַתֶּ֖ם הֲל֣וֹא תַגִּ֑ידוּ הִשְׁמַעְתִּ֤יךָ חֲדָשׁוֹת֙ מֵעַ֔תָּה וּנְצֻר֖וֹת וְלֹ֥א יְדַעְתָּֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שמעת חזה כלה" - שמעת הראשונות שהגדתי ראה שבאו כולם

"ואתם הלא תגידו" - ותעידוני אשר לא נפל דבר

"השמעתיך חדשות מעתה" - עתה אני חוזר ומשמיעכם חדשות שהם חדשות לכם ולפני הם גלויות מעולם ונצורות ושמורות באוצרותי ואתה לא ידעתם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"שמעת", אמנם גם בתחבולה זו לא פעלתי מאומה. כי "הלא שמעת כל החזיון", שמעת כי העידו הנביאים על המופתים האלה מכבר, ומ"מ "ואתם הלוא תגידו" הלא מ"מ תגידו זאת, עצבי עשם ופסלי ונסכי צום. כי בכל זאת אתם מיחסים נסים האלה להטבע או להפסילים לכן צריך אני לתחבולה אחרת שע"י תאמין לדברי, והוא כי "השמעתיך חדשות מעתה" מעתה אשמיע אותך נסים חדשים שלא היו דוגמתם לעולמים, וגם יהיו "נצרות" דברים שמורים בלבי שלא גליתים אל הנביא "ולא ידעתם" קודם בואם, כמו שיבאר:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ונצורות" - שמורות עמדי ואתם לא ידעתם אותם

"השמעתיך" - מעתה אשמיע אותך חדשות והוא מפלת בבל

"ואתם הלא תגידו" - אשר לא נפל דבר

"שמעת" - מפי הנביאים שמעת מה שגזרתי על סנחריב ועתה ראה הכל כי כן באה

מצודת ציון

"חזה" - ענין ראיה

"ונצורות" - שמורות כמו נוצר תאנה (משלי כ"ו)