מ"ג ישעיהו ל כט


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: השיר יהיה לכם כליל התקדש חג ושמחת לבב כהולך בחליל לבוא בהר יהוה אל צור ישראל

מנוקד: הַשִּׁיר יִהְיֶה לָכֶם כְּלֵיל הִתְקַדֶּשׁ חָג וְשִׂמְחַת לֵבָב כַּהוֹלֵךְ בֶּחָלִיל לָבוֹא בְהַר יְהוָה אֶל צוּר יִשְׂרָאֵל.

עם טעמים: הַשִּׁיר֙ יִֽהְיֶ֣ה לָכֶ֔ם כְּלֵ֖יל הִתְקַדֶּשׁ־חָ֑ג וְשִׂמְחַ֣ת לֵבָ֗ב כַּֽהוֹלֵךְ֙ בֶּֽחָלִ֔יל לָב֥וֹא בְהַר־יְהוָ֖ה אֶל־צ֥וּר יִשְׂרָאֵֽל׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"השיר יהיה לכם" - בליל הפסח תבא לכם שמחה זו

"כליל התקדש חג" - כמו שאמרת' שיר של הפסחים במצרים ונראה מקרא זה כאילו בא ללמד על סנחריב ולימד על פרעה שאמרו הלל בליל אכילת פסחים מדרש תהילים

"כהולך בחליל" - ותשמחו במפלת סנחריב כשמחת מביאי ביכורים שהיה החליל מכה לפניהם לבוא בהר ה' כמו ששנינו במס' בכורים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"השיר", מפלת מחנה סנחריב היה בליל פסח, בעת שוררו ישראל הלל במקדש על אכילת הפסח. מצייר כי כפי שהתרבתה שמחת ישראל אז בקריאת הלל ותודה על פסחיהם כן רבתה המהומה במחנה אשור, בעת אשר "יהיה לכם השיר כליל התקדש חג אז והשמיע ה' את הוד קולו "וכו'". כליל", יש שמחה מצד הזמן כמו שמחת הרגל, ויש שמחה מצד הענינים המסובבים מן הזמן כמו השמחה בעליה לרגל בעבור שיראה י�ר¢א�ה את פני האדון ה', אומר השמחה היתה כפולה,

  • א) "כליל התקדש החג",
  • ב) "ושמחת לבב כהולך בחליל לבוא בהר ה'" בעלייתו לרגל להראות אז "אל צור ישראל", הנה בעת החל השיר הזה והשמחה הזאת, אז:


ביאור המילות

"כליל". הכ"ף הוא כ"ף הזמן, וענינו בליל:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ושמחת לבב" - יהיה לכם שמחת לבב כשמחת מביאי בכורים שהיה החליל מכה לפניהם לבוא בהר ה' הוא הר הבית

"השיר יהיה לכם" - בעת יפלו מחנה סנחריב יהיה לכם שיר כמו השיר שהיה במצרים בלילה אשר התקדש להיות בו חג והוא ליל פסח

מצודת ציון

"התקדש" - מלשון קודש

"בחליל" - שם כלי נגון

"צור" - חוזק ומעוז