מ"ג יחזקאל מ ל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואלמות סביב סביב ארך חמש ועשרים אמה ורחב חמש אמות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאֵלַמּוֹת סָבִיב סָבִיב אֹרֶךְ חָמֵשׁ וְעֶשְׂרִים אַמָּה וְרֹחַב חָמֵשׁ אַמּוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאֵלַמּ֖וֹת סָבִ֣יב ׀ סָבִ֑יב אֹ֗רֶךְ חָמֵ֤שׁ וְעֶשְׂרִים֙ אַמָּ֔ה וְרֹ֖חַב חָמֵ֥שׁ אַמּֽוֹת׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְאוּלַמַיָא סְחוֹר סְחוֹר אוּרְכָּא עַסְרִין וַחֲמֵשׁ אַמִין וּפוּתְיָא חֲמֵשׁ אַמִין:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואילמות" - ארבו"ץ בלע"ז

"סביב סביב" - הכותל היה עשוי אולמים אולמים נכנסים בעוביו ואולמות הללו היו בפנים (ס"א למעלה מהתאים כי התאים היו מבפני' בחצר הפנימי שהרי אולם השער היה בולט אל החיצונה כמו שאמור בענין וא"א שהיו התאים והאולם פונים למקום אחד להיות פתחי התאים נפתחים לתוך העולם שהרי השוה העניין כל מדות השערים החיצונים והפנימים ולא חלק ביניהם אלא בליטת האולמות כי התאים היו מבחוץ וששה תאים וכותליהם וט"ו אמות של רוחב השער עולים לשמוני' ואחת אמה וכל החצר הפנימי אינו אלא מאה על מאה כמו שמפורש בענין סא"א)

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ורוחב" - הוא הנמשך כלפי אויר החצר

"אורך" - הוא הנמשך עם הקיר

"ואלמות סביב סביב" - בחלל עזרת אנשים בכל שלשת הרוחות במזרח בצפון ובדרום היו אולמות נשענות אל הקיר ופתוחות לפנים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ואלמות סביב סביב" האולמות היו בפנים של עזרת ישראל והיה ארכם בכל צד חמש ועשרים אמה ורחבם חמש אמות, ופרש"י שהאולמות האלה היו נכנסים בעוביה של כותל, ומהלשון משמע שהיו משוכים לתוך החצר כיתר בנינים שנזכר בענין:


 

<< · מ"ג יחזקאל · מ · ל · >>