מ"ג יחזקאל מ יג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וימד את השער מגג התא לגגו רחב עשרים וחמש אמות פתח נגד פתח

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיָּמָד אֶת הַשַּׁעַר מִגַּג הַתָּא לְגַגּוֹ רֹחַב עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ אַמּוֹת פֶּתַח נֶגֶד פָּתַח.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיָּ֣מׇד אֶת־הַשַּׁ֗עַר מִגַּ֤ג הַתָּא֙ לְגַגּ֔וֹ רֹ֕חַב עֶשְׂרִ֥ים וְחָמֵ֖שׁ אַמּ֑וֹת פֶּ֖תַח נֶ֥גֶד פָּֽתַח׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וּמְשַׁח יַת תַּרְעָא מֵאִיגַר תְּוָא לְאִיגְרֵיהּ פּוּתְיָא עַסְרִין וַחֲמֵשׁ אַמִין תְּרַע לֶקֳבֵיל תְּרַע:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וימד את השער מגג התא לגגו" - מגג התא שבצפון השער לגג התא שבדרום השער

"עשרים וחמש אמות" - עובי כותל התא חמש וכן עובי כותל התא שמצד שני הרי עשר ושתי אמות ומחצה שתהא (כצ"ל צ"ה) משוך מחלל הפתח לכאן וכן לכאן הרי ט"ו וחלל הפתח עשר אמות הרי כ"ה וכולן מדת רוחב השער הן כנגד י"ג אמות של חלל האולם מבפנים ושני כתלים קנה מכאן וקנה מכאן הרי כ"ה

"פתח נגד פתח" - פתח התא שאצל השער בדרום מכוון כנגד פתח התא שאצל השער בצפון שלא היה לכל ששת התאים האלה פתח בכותל שבצד החוץ אלא שלשני התאים הסמוכין לשער היו להם פתחים פונים אל שער אויר שבין שניהם וכן הוא אומר למטה ואל אליהמה לפנימה לשער למדנו שפתחיהם פונים לשער

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"פתח נגד פתח" - ר"ל פתח השער הזה היה מול פתח שער הפונה לפנים שהיה עשר בחללה

"מגג התא לגגו" - ר"ל מגג התא שבעבר הזה לגג התא שממולו בעבר השני

"רוחב עשרים וחמש אמות" - כי הגג הוא מה שעל החלל בין הכתלים וא"כ צא וחשוב הכותל חמשה וגבול אמה ועוד אמה ומחצה ממול גבול הפנימי וכן מעבר השני הרי ט"ו אמה ועשר מחלל פתח השער הרי כ"ה אמות והיה עשוי כעין תקרה מגג לגג והיה נראה כעין שער וכאשר הוא בהציור

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"וימד את השער" הנה שלשה התאים שבכל צד הם שייכים אל השער (כמ"ש למעלה שנקרא תא מלשון ביאה שעשוי לביאת השער), ולכן "מדד עתה את השער מגג התא לגגו" ר"ל לגג השער, והיה "רחבו עשרים וחמש אמות", כי רוחב השער ממערב למזרח היה שלש עשרה אמות (כנ"ל פסוק י"א) וגבול לפני התא אמה אחת שאמה זאת היתה לחוץ מן השער כי היה שייך אל התא (כנ"ל פסוק הקודם) ולא היה רק עד גובה התא, ושש אמות חלל התא, וחמש אמות רוחב כותל המזרחי של התא סך הכל כ"ה אמות, "פתח כנגד פתח" ר"ל שכל הפתחים של התאים היו זה כנגד זה שהיו פתחים בין תא לתא, ובתא הדרומי של תאים הצפונים היה פתח פתוח אל השער ובתא הצפוני היה פתח פתוח אל החוץ, עד שהיה יכול ליכנס אל התאים מכל צד, וכן היה בתאים הדרומים פתחים בשתי הצדדים ופתחים בין תא לתא, ובזה היו פתחי התאים הדרומים מכוונים נגד פתחי התאים הצפונים ששניהם היו פתוחים לצד השער זה כנגד זה, וכ"ז נכלל במ"ש פתח נגד פתח:


 

<< · מ"ג יחזקאל · מ · יג · >>