מ"ג יחזקאל ה א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואתה בן אדם קח לך חרב חדה תער הגלבים תקחנה לך והעברת על ראשך ועל זקנך ולקחת לך מאזני משקל וחלקתם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאַתָּה בֶן אָדָם קַח לְךָ חֶרֶב חַדָּה תַּעַר הַגַּלָּבִים תִּקָּחֶנָּה לָּךְ וְהַעֲבַרְתָּ עַל רֹאשְׁךָ וְעַל זְקָנֶךָ וְלָקַחְתָּ לְךָ מֹאזְנֵי מִשְׁקָל וְחִלַּקְתָּם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאַתָּ֨ה בֶן־אָדָ֜ם קַח־לְךָ֣ ׀ חֶ֣רֶב חַדָּ֗ה תַּ֤עַר הַגַּלָּבִים֙ תִּקָּחֶ֣נָּה לָּ֔ךְ וְהַעֲבַרְתָּ֥ עַל־רֹאשְׁךָ֖ וְעַל־זְקָנֶ֑ךָ וְלָקַחְתָּ֥ לְךָ֛ מֹאזְנֵ֥י מִשְׁקָ֖ל וְחִלַּקְתָּֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חרב חדה" - סימן לחרב נבוכדנצר

"תער הגלבים" - הרצענים ולשון יווני הוא וי"א פרקמציר בלע"ז ומנחם חבר תער הגלבים תער הגולחים ואין לו דמיון בתור'

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מאזני משקל" - מאזנים העשוי לשקול בהם

"וחלקתם" - בהם תחלק את השער לחלקים שווים

"חרב חדה" - וחזר ופירש שתער הגלבים יקח שהיא חריפה מאוד ואותה תעביר על ראשך וגו' לגלח שער הראש והזקן

מצודת ציון

"תער" - הוא סכין העשוי לגלח בו וכן והעבירו תער (במדבר ה)

"הגלבים" - הם הספרים ודוגמתו בתרגום ירושלמי כי כל זקן גרועה (ישעיהו טו)תרגמו ירושלמי גליבא

"והעברת" - מלשון העברה ועל הגלוח יאמר

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ואתה", עתה צוה לו שיעשה סימן אל מה שיתהוה בעיר בסוף ימי המצור, "קח לך חרב חדה", ואת החרב הזה תער הגלבים תקחנה ר"ל שתעשה מן החרב תער, "והעברת", השער דבוקים אל הגוף ורמז להעם שדבקם ה' אליו ועתה מעביר אותם מאתו, ושער הראש היו רגילים לגלח והיה נוול אל הנושאם וזה משל אל הרשעים, ושער הזקן היה לכבוד והוא משל אל הצדיקים (כמ"ש ישעיה ז') והנמשל שיספה צדיק עם רשע: