כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
למען יחסרו לחם ומים ונשמו איש ואחיו ונמקו בעונם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לְמַעַן יַחְסְרוּ לֶחֶם וָמָיִם וְנָשַׁמּוּ אִישׁ וְאָחִיו וְנָמַקּוּ בַּעֲו‍ֹנָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לְמַ֥עַן יַחְסְר֖וּ לֶ֣חֶם וָמָ֑יִם וְנָשַׁ֙מּוּ֙ אִ֣ישׁ וְאָחִ֔יו וְנָמַ֖קּוּ בַּעֲוֺנָֽם׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למען יחסרו" - דאגתם ושממונם בשביל שיהיו חסורי לחם ומים בימי המצור וידאגו פן יכלה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ונשמו" - ענין תמהון

"ונמקו" - ענין המסה והמגה 

מצודת דוד

"למען יחסרו" - זה יהיה בעבור כי יחסרו לחם ומים בימי המצור

"ונשמו" - יהיו תמהים ונבהלים איש ואחיו ר"ל כל איש ואיש ויהיו נמסים בגמול עוונם

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למען" ור"ל ומה שאחר הש"ץ יום יחסר לחמך מן המשקל הזה, זה לאות "למען יחסר לחם ומים" ובארבעים יום קודם הבקעת העיר "ונשמו איש ואחיו" כי אז נעשה ביניהם מהומות ומלחמות כי מקצתם רצו להבקיע העיר, ואז "ונמקו" ע"י דבר וחרב ורעב כמ"ש הנני מסב את כלי המלחמה אשר בידכם וכו' (ירמיהו כ"א):