מ"ג יחזקאל ד יב


<< · מ"ג יחזקאל · ד · יב · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ועגת שערים תאכלנה והיא בגללי צאת האדם תעגנה לעיניהם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְעֻגַת שְׂעֹרִים תֹּאכֲלֶנָּה וְהִיא בְּגֶלְלֵי צֵאַת הָאָדָם תְּעֻגֶנָה לְעֵינֵיהֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְעֻגַ֥ת שְׂעֹרִ֖ים תֹּאכְﬞלֶ֑נָּה וְהִ֗יא בְּגֶֽלְﬞלֵי֙ צֵאַ֣ת הָֽאָדָ֔ם תְּעֻגֶ֖נָה לְעֵינֵיהֶֽם׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועוגת שעורים תאכלנה" - עריכת' מנוולת כעריכת שעורי' ולא נאה כעריכת עוגת חטים "בגללי צאת האדם תעגנה" - תאפינה בגחליהם שמייבשן ושורפן

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והיא" - החררה ההיא תאפינה לעשותה עוגה על גחלים הנעשים מגללי צאת האדם שהדליקו באש אחר שנתייבשו

"לעיניהם" - בני הגולה יראו בעיניהם כאשר תאפנה על גחלי גללי צאת האדם

"ועוגת שעורים תאכלנה" - החררה אשר תאכלנה תהיה משעורים וגם זה לאות שמעקת רעבון יאכלו עוגת שעורים שהוא מאכל בהמות 

מצודת ציון

"ועוגת" - היא חררה האפויה ע"ג גחלים וכן עוגה בלי הפוכה (הושע ז)

"בגללי" - כן נקרא הצואה כמו כגללו לנצח יאבד (איוב כ)ולתוספת ביאור אמר צאת האדם

"תעגנה" - מלשון עוגה ר"ל תאפינה לעשותה עוגה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועגת שעורים" צוה לו עוד שבכלות ימי המצור,
  • א) יאכל עוגת שעורים שהוא מאכל בהמה, לרמוז על ימי גלותם שיהיה אחרי תום המצור, שיהיה מאכלם מאכל בהמה כמו שהם עזבו צורתם הישראלית ונזורו אחור להיות כבע"ח בלתי מדברים,
  • ב) "שיאפה העוגה בגללי צאת האדם", להורות שהגם שמאכלם מאכל בהמה, צואתם וטומאתם היא אנושית שהיא טמאה ומוסרחת, כי חטאו בצורתם שהיא הנפש המדברת אשר טמאוה:

ביאור המילות

"בגללי", צואה יבשה המתגלגלת:

"תעגינה", פעל משם עוגה תעשנה עוגה:
 

<< · מ"ג יחזקאל · ד · יב · >>