מ"ג יחזקאל ד יב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ועגת שערים תאכלנה והיא בגללי צאת האדם תעגנה לעיניהם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְעֻגַת שְׂעֹרִים תֹּאכֲלֶנָּה וְהִיא בְּגֶלְלֵי צֵאַת הָאָדָם תְּעֻגֶנָה לְעֵינֵיהֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְעֻגַ֥ת שְׂעֹרִ֖ים תֹּאכְלֶ֑נָּה וְהִ֗יא בְּגֶֽלְלֵי֙ צֵאַ֣ת הָֽאָדָ֔ם תְּעֻגֶ֖נָה לְעֵינֵיהֶֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועוגת שעורים תאכלנה" - עריכת' מנוולת כעריכת שעורי' ולא נאה כעריכת עוגת חטים

"בגללי צאת האדם תעגנה" - תאפינה בגחליהם שמייבשן ושורפן

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ועגת שעורים" צוה לו עוד שבכלות ימי המצור,

  • א) יאכל עוגת שעורים שהוא מאכל בהמה, לרמוז על ימי גלותם שיהיה אחרי תום המצור, שיהיה מאכלם מאכל בהמה כמו שהם עזבו צורתם הישראלית ונזורו אחור להיות כבע"ח בלתי מדברים,
  • ב) "שיאפה העוגה בגללי צאת האדם", להורות שהגם שמאכלם מאכל בהמה, צואתם וטומאתם היא אנושית שהיא טמאה ומוסרחת, כי חטאו בצורתם שהיא הנפש המדברת אשר טמאוה:


ביאור המילות

"בגללי", צואה יבשה המתגלגלת:

"תעגינה", פעל משם עוגה תעשנה עוגה:
 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והיא" - החררה ההיא תאפינה לעשותה עוגה על גחלים הנעשים מגללי צאת האדם שהדליקו באש אחר שנתייבשו

"לעיניהם" - בני הגולה יראו בעיניהם כאשר תאפנה על גחלי גללי צאת האדם

"ועוגת שעורים תאכלנה" - החררה אשר תאכלנה תהיה משעורים וגם זה לאות שמעקת רעבון יאכלו עוגת שעורים שהוא מאכל בהמות

מצודת ציון

"ועוגת" - היא חררה האפויה ע"ג גחלים וכן עוגה בלי הפוכה (הושע ז)

"בגללי" - כן נקרא הצואה כמו כגללו לנצח יאבד (איוב כ)ולתוספת ביאור אמר צאת האדם

"תעגנה" - מלשון עוגה ר"ל תאפינה לעשותה עוגה

<< · מ"ג יחזקאל · ד · יב · >>