מ"ג ויקרא כז כד


<< · מ"ג ויקרא · כז · כד · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו מאתו לאשר לו אחזת הארץ

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בִּשְׁנַת הַיּוֹבֵל יָשׁוּב הַשָּׂדֶה לַאֲשֶׁר קָנָהוּ מֵאִתּוֹ לַאֲשֶׁר לוֹ אֲחֻזַּת הָאָרֶץ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בִּשְׁנַ֤ת הַיּוֹבֵל֙ יָשׁ֣וּב הַשָּׂדֶ֔ה לַאֲשֶׁ֥ר קָנָ֖הוּ מֵאִתּ֑וֹ לַאֲשֶׁר־ל֖וֹ אֲחֻזַּ֥ת הָאָֽרֶץ׃


תרגום

​ ​
אונקלוס (תאג'):
בְּשַׁתָּא דְּיוֹבֵילָא יְתוּב חַקְלָא לִדְזַבְנֵיהּ מִנֵּיהּ לִדְדִּילֵיהּ אַחְסָנַת אַרְעָא׃
ירושלמי (יונתן):
בְּשַׁתָּא דְיוֹבְלָא יְתוּב חַקְלָא לְמַן דְזַבְּנֵיהּ מִנֵיהּ לְמַן דִילֵיהּ אַחֲסָנַת אַרְעָא:
ירושלמי (קטעים):
בְּשַׁתָּא דְּיוֹבְלָא יַחֲזוֹר חַקְלָא לְדֵין דִּזְבַן יָתֵיה מִן גַּבֵּיה לִין דְאִית לֵיה אַחֲסָנוּת אַרְעָא:

רשב"ם

לפירוש "רשב"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

לאשר קנהו מאתו: שהוקנה אותו לא היה יכול להקדישו אל הפירות שיש לו בו עד היובל:

מדרש ספרא

לפירוש "מדרש ספרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

[ז] "בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו מאתו"-- יכול הגזבר הנקנה ממנו? תלמוד לומר "לאשר לו אחוזת הארץ".  יאמר "לאשר לו אחוזת הארץ"! מה תלמוד לומר "לאשר קנהו מאתו"? מנין אתה אומר שדה שיצתה לכהנים ומכרה הכהן והקדישה הלוקח; יכול כשיגיע יובל השני תחזור לבעלים הראשונים? תלמוד לומר "לאשר קנהו מאתו".

<< · מ"ג ויקרא · כז · כד · >>