<< · מ"ג הושע · י · ד · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
דברו דברים אלות שוא כרת ברית ופרח כראש משפט על תלמי שדי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
דִּבְּרוּ דְבָרִים אָלוֹת שָׁוְא כָּרֹת בְּרִית וּפָרַח כָּרֹאשׁ מִשְׁפָּט עַל תַּלְמֵי שָׂדָי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
דִּבְּר֣וּ דְבָרִ֔ים אָל֥וֹת שָׁ֖וְא כָּרֹ֣ת בְּרִ֑ית וּפָרַ֤ח כָּרֹאשׁ֙ מִשְׁפָּ֔ט עַ֖ל תַּלְמֵ֥י שָׂדָֽי׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

מְמַלְלִין מִלִין דְאוֹנֶס יֵימָן לִשְׁקַר לִלְמָא גָזְרִין קְיַם כְּעַן אַיְתֵי עֲלֵיהוֹן כְּרֵישֵׁי חִוְיָן בִּישִׁין דִין שִׁקְרֵיהוֹן עַל תְּחוּמֵי חַקְלָן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלות שוא" - השבע לשקר אלות כמו כרות לשון הווה

"כרות ברית" - לעבודת אלילים של מולך לפיכך יפרח עליהם משפט ייסורין ופורענות

"כראש" - שהוא עשב מר הפורח

"על תלמי שדי" - וי"ת על תלמי שדי בעון שמסיגין גבולי שדות תלמי שדי מענית המחרישה קרוי תלם ד"א על תלמי שדי שהם עושים שם מזבחותם כמו שנאמר גם מזבחותם כגלים על תלמי שדי (לקמן יב) שם יפרח עליהם משפט עוונם ד"א

"אלות שוא" - כל ברית שהם כורתים זה עם זה עוברים עליו

"ופרח כראש" - משפט על תלמי שדי כראש שהוא פורח על תלמי שדי שהוא עשב מר כך משפטיהם פורחים וגדלים תמרורים לעניים ואביונים ואף עמוס אמר כן כי הפכתם ללענה משפט (עמוס ו)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ופרח" - לכן יפרח עליהם משפט גמול כמו עשב הראש המר הפורח מהר על תלמי שדה

"דברו דברים" - המה מדברים דברים העולה על לבבם מבלי הבחנה ונשבעין לשוא וכורתין ברית לעכו"ם 

מצודת ציון

"אלות" - מלשון אלה ושבועה

"ופרח" - מלשון פריחה והצמחה

"כראש" - שם עשב מר כמו ראש ולענה (דברים כט)

"תלמי" - הוא הערוגה הנעשה בחרישה וכן תלמיה רוה (תהלים סה)

"שדי" - כמו שדה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דברו דברים" כן דברו ביניהם דברי מרד, "אלות שוא" ועי"כ עברו על האלה שנשבעו למלכם להיות נאמנים אליו, כי אמרו שאין ממש באלה זו אחר שמבטל את עבודת העגלים, "כרות ברית" שכרתו ביניהם ברית על קשר המרד להרוג את שלום, או למסור את הושע ביד מלך אשור לאבדו, "ופרח כראש משפט על תלמי שדי", ר"ל אמנם תיכף פרח משפט ענשם, שזרע המרד אשר זרעו בסתר במעמקי תלמי לבבם, צמח ופרח ויעש פרי אשכלות מרורות, ומשפט ענשם פרח כראש ולענה על תלמי שדי בגלוי וקבלו תיכף את ענשם כמו שיבאר:

ביאור המילות

"כראש". עשב מר, כמו לענה ורוש:

"משפט". בא לפעמים על גמר המשפט והעונש:

"ושדי". כמו שדה:
 

<< · מ"ג הושע · י · ד · >>