<< · מ"ג דניאל · ד · יט · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אנתה [אנת] הוא מלכא די רבית ותקפת ורבותך רבת ומטת לשמיא ושלטנך לסוף ארעא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אנתה [אַנְתְּ] הוּא מַלְכָּא דִּי רְבַית וּתְקֵפְתְּ וּרְבוּתָךְ רְבָת וּמְטָת לִשְׁמַיָּא וְשָׁלְטָנָךְ לְסוֹף אַרְעָא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אנתה אַנְתְּ־ה֣וּא מַלְכָּ֔א דִּ֥י רבית רְבַ֖ת וּתְקֵ֑פְתְּ וּרְבוּתָ֤ךְ רְבָת֙ וּמְטָ֣ת לִשְׁמַיָּ֔א וְשׇׁלְטָנָ֖ךְ לְס֥וֹף אַרְעָֽא׃


מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אנת" - ר"ל האילן הזה מרמז עליך כי דמית לו אשר נתגדלת ונתחזקת

"ורבותך" - גדולתך נתגדל בכל עת והגיע עד השמים וממשלתך בא עד קצות הארץ

<< · מ"ג דניאל · ד · יט · >>