מ"ג דברי הימים ב לב כח

מקראות גדולות דברי הימים ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ומסכנות לתבואת דגן ותירוש ויצהר וארות לכל בהמה ובהמה ועדרים לאורות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּמִסְכְּנוֹת לִתְבוּאַת דָּגָן וְתִירוֹשׁ וְיִצְהָר וְאֻרָו‍ֹת לְכָל בְּהֵמָה וּבְהֵמָה וַעֲדָרִים לָאֲוֵרוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּמִ֨סְכְּנ֔וֹת לִתְבוּאַ֥ת דָּגָ֖ן וְתִיר֣וֹשׁ וְיִצְהָ֑ר וְאֻֽרָוֺת֙ לְכׇל־בְּהֵמָ֣ה וּבְהֵמָ֔ה וַעֲדָרִ֖ים לָאֲוֵרֹֽת׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומסכנות לתבואת" - על אוצרות התבואה נופל לומר מסכנות בכל מקום כמו (שמות א) ערי מסכנות לפרעה וכן לעיל (ב ח) ויבן תדמר במדבר ואת כל ערי מסכנות אשר בנה בחמת ועל כרחך לצורך תבואה שבמדבר לא היה לו לאצור זהב וכסף

"וארות לכל בהמה ובהמה" - איצטבלאות גדולות

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לכל בהמה ובהמה" - לכל מין ומין בפני עצמו

"ועדרים לאורות" - בכל אבוס העמיד עדרים

מצודת ציון

"ומסכנות" - מקום אוצרות וכן ויבן ערי מסכנות (שמות א)

"וארות" - הם מקומות אשר יאכילו שם הבהמות כי אבוס בעליו (ישעיהו א)תרגומו אוריה דמרוהי

"ועדרים" - כן יקראו קבוצת המקנה