מ"ג דברי הימים א כד ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וימת נדב ואביהוא לפני אביהם ובנים לא היו להם ויכהנו אלעזר ואיתמר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיָּמָת נָדָב וַאֲבִיהוּא לִפְנֵי אֲבִיהֶם וּבָנִים לֹא הָיוּ לָהֶם וַיְכַהֲנוּ אֶלְעָזָר וְאִיתָמָר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיָּ֨מׇת נָדָ֤ב וַֽאֲבִיהוּא֙ לִפְנֵ֣י אֲבִיהֶ֔ם וּבָנִ֖ים לֹא־הָי֣וּ לָהֶ֑ם וַֽיְכַהֲנ֔וּ אֶלְעָזָ֖ר וְאִיתָמָֽר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וימת נדב ואביהוא ובנים לא היו להם" - לפי שלא היו להם בנים כיהנו אלעזר ואיתמר במקומם אבל אם היו לנדב ואביהו בנים היו קודמים לאלעזר ואיתמר בכהונה גדולה שכן מצינו (בעזרא ג') שהרי יהוצדק אביו של יהושוע היה ויהוצדק ועזרא בני שריה היו דכתיב (לעיל ח') ושריה הוליד את יהוצדק ובעזרא (עזרא ה) כתיב עזרא בן שריה ויהוצדק הלך בגולה לבבל וכשעלו מבבל עלה יהושוע ושימש ולא שימש עזרא לפי שהיה יהוצדק הבכור וקדמו בין אחיו הבכור כדכתיב בנבואת חגיי (חגי ז) יהושוע בן יהוצדק הכהן הגדול

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לפני אביהם" - בחיי אביהם

"ויכהנו" - ר"ל והם נשארו כהנים לה'