מ"ג דברי הימים א יב לח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ומעבר לירדן מן הראובני והגדי וחצי שבט מנשה בכל כלי צבא מלחמה מאה ועשרים אלף

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּמֵעֵבֶר לַיַּרְדֵּן מִן הָראוּבֵנִי וְהַגָּדִי וַחֲצִי שֵׁבֶט מְנַשֶּׁה בְּכֹל כְּלֵי צְבָא מִלְחָמָה מֵאָה וְעֶשְׂרִים אָלֶף.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּמֵעֵ֣בֶר לַ֠יַּרְדֵּ֠ן מִן־הָראוּבֵנִ֨י וְהַגָּדִ֜י וַחֲצִ֣י ׀ שֵׁ֣בֶט מְנַשֶּׁ֗ה בְּכֹל֙ כְּלֵי֙ צְבָ֣א מִלְחָמָ֔ה מֵאָ֥ה וְעֶשְׂרִ֖ים אָֽלֶף׃


מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עודרי מערכה" - עורכי מערכה

"שרית" - כמו שארית ונפלה האל"ף ודוגמתו יתן ה' את שלתך (שמואל א א)והוא כמו שאלתך 

מצודת דוד

"בלבב שלם" - כי רכי הלבב אף בעת יערכו מלחמה לבם חלוק אם ללחום אם לחדול אבל כל אלה לא כן המה

"כל שרית ישראל" - הנשארים בארצם ולא באו

"לב אחד" - ר"ל מבלי רמיה בלא לב ולב