מ"ג דברי הימים א יב ט

מקראות גדולות דברי הימים א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ומן הגדי נבדלו אל דויד למצד מדברה גברי החיל אנשי צבא למלחמה ערכי צנה ורמח ופני אריה פניהם וכצבאים על ההרים למהר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּמִן הַגָּדִי נִבְדְּלוּ אֶל דָּוִיד לַמְצַד מִדְבָּרָה גִּבֹּרֵי הַחַיִל אַנְשֵׁי צָבָא לַמִּלְחָמָה עֹרְכֵי צִנָּה וָרֹמַח וּפְנֵי אַרְיֵה פְּנֵיהֶם וְכִצְבָאיִם עַל הֶהָרִים לְמַהֵר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּמִן־הַגָּדִ֡י נִבְדְּל֣וּ אֶל־דָּוִיד֩ לַמְצַ֨ד מִדְבָּ֜רָה גִּבֹּרֵ֣י הַחַ֗יִל אַנְשֵׁ֤י צָבָא֙ לַמִּלְחָמָ֔ה עֹרְכֵ֥י צִנָּ֖ה וָרֹ֑מַח וּפְנֵ֤י אַרְיֵה֙ פְּנֵיהֶ֔ם וְכִצְבָאיִ֥ם עַל־הֶהָרִ֖ים לְמַהֵֽר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למצד מדברה" - למצודות המדבר שנחבא מפני שאול דכתיב (שמואל א' כ"ג) ויקומו וילכו זיפה לפני שאול ודוד ואנשיו במדבר מעון בערבה וכתיב (שם כ"ד) ויעל דוד משם וישב במצדות עין גדי

"ופני אריה" - פניהם מפוחדים כאריה

"וכצבאים על ההרים למהר" - קלים היו במרוצתם כי דרכן של צבאים לרוץ על ההרים כשצדין אותם

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"נבדלו" - מעם שאול נבדלו ללכת אל דוד אל המצודה אשר במדבר שהיה דוד נחבא שם

"אנשי צבא" - למודים לצאת בצבא מלחמה ועורכי מלחמה בצנה והוא כעין מגן

"ופני אריה פניהם" - מפחידים במראות פניהם כמו האריה

"וכצבאים" - ממהרים לרוץ כצבי הרץ מהר על ההרים להנצל מיד הציד