מ"ג דברי הימים א ב כא

מקראות גדולות דברי הימים א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואחר בא חצרון אל בת מכיר אבי גלעד והוא לקחה והוא בן ששים שנה ותלד לו את שגוב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאַחַר בָּא חֶצְרוֹן אֶל בַּת מָכִיר אֲבִי גִלְעָד וְהוּא לְקָחָהּ וְהוּא בֶּן שִׁשִּׁים שָׁנָה וַתֵּלֶד לוֹ אֶת שְׂגוּב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאַחַ֗ר בָּ֤א חֶצְרוֹן֙ אֶל־בַּת־מָכִיר֙ אֲבִ֣י גִלְעָ֔ד וְה֣וּא לְקָחָ֔הּ וְה֖וּא בֶּן־שִׁשִּׁ֣ים שָׁנָ֑ה וַתֵּ֥לֶד ל֖וֹ אֶת־שְׂגֽוּב׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואחר בא חצרון אל בת מכיר" - כל זה משום כבודו של דוד שהרי חצרון בא אל בת מכיר לקחה לפילגש שלא לשום אישות דוגמא כאשר בא אל בת שבע (תהלים נ"א) והוא היה בן ס' הרי ב' דברים לבת מכיר לגריעותא אחת שלא לקחה לשום אישות וא' שחצרון היה זקן מפני כבוד משפחות יהודה נתנוה לו וכשהוליד יאיר נתנו לו בני מכיר כ"ג ערים ליקח אשה אחת מבנותיו

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואחר" - ר"ל אחר שנולד לו שלשת הבנים האמורים למעלה

"אבי גלעד" - על כי גלעד היה חשוב וידוע לזה יחס את מכיר אחר בנו וכמוהו רבים