מ"ג במדבר יד לא


<< · מ"ג במדבר · יד · לא · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה והביאתי אתם וידעו את הארץ אשר מאסתם בה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְטַפְּכֶם אֲשֶׁר אֲמַרְתֶּם לָבַז יִהְיֶה וְהֵבֵיאתִי אֹתָם וְיָדְעוּ אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר מְאַסְתֶּם בָּהּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְטַ֨פְּכֶ֔ם אֲשֶׁ֥ר אֲמַרְתֶּ֖ם לָבַ֣ז יִהְיֶ֑ה וְהֵבֵיאתִ֣י אֹתָ֔ם וְיָֽדְעוּ֙ אֶת־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֥ר מְאַסְתֶּ֖ם בָּֽהּ׃


תרגום

​ ​
אונקלוס (תאג'):
וְטַפְלְכוֹן דַּאֲמַרְתּוּן לְבִזָּא יְהוֹן וְאַעֵיל יָתְהוֹן וְיִחְזוֹן יָת אַרְעָא דְּקַצְתּוּן בַּהּ׃
ירושלמי (יונתן):
וְטַפְלְכוֹן דַאֲמַרְתּוּן דִלְבִיזָא יְהוֹן וְאָעֵיל יַתְהוֹן וְיִנְדְעוּן יַת אַרְעָא דְקַצְתּוּן בָּהּ:

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"וטפכם", על כן יעצתי לטובתכם להניעכם במדבר ארבעים שנה ועי"כ "וטפכם" אשר אמרתם לבז יהיה והביאותי אותם וידעו את הארץ אשר מאסתם בה, כי בזה

שתתעכבו במדבר כבר יקובל העונש בכללו בשתים, [א] ופגריכם אתם ר"ל אתם שכבר נחשבתם כפגרים מתים במה שנתחייבת למות תיכף, יפלו במדבר הזה אחרי שתשבעו נדודים

רבים:

אור החיים

לפירוש "אור החיים" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

וטפכם אשר וגו'. לצד שאמר כאשר דברתם באזני כן אעשה לכם והם דברו גם על טפם רעה, לזה בא ה' והוציאם מהכלל ואמר וטפכם וגו' והבאתי וגו', ואמר והבאתי בתוספת וא"ו, לומר מלבד שלא יהיו לבז אלא עוד להם טובה שיביאם ה' אל הארץ וגו':

בעל הטורים

לפירוש "בעל הטורים" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

והביאתי. י' יתירה שאביא אותם אל הארץ שנתקדשה בי' קדושות:

<< · מ"ג במדבר · יד · לא · >>