מ"ג במדבר ח כא


<< · מ"ג במדבר · ח · כא · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויתחטאו הלוים ויכבסו בגדיהם וינף אהרן אתם תנופה לפני יהוה ויכפר עליהם אהרן לטהרם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּתְחַטְּאוּ הַלְוִיִּם וַיְכַבְּסוּ בִּגְדֵיהֶם וַיָּנֶף אַהֲרֹן אֹתָם תְּנוּפָה לִפְנֵי יְהוָה וַיְכַפֵּר עֲלֵיהֶם אַהֲרֹן לְטַהֲרָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּֽתְחַטְּא֣וּ הַלְוִיִּ֗ם וַֽיְכַבְּסוּ֙ בִּגְדֵיהֶ֔ם וַיָּ֨נֶף אַהֲרֹ֥ן אֹתָ֛ם תְּנוּפָ֖ה לִפְנֵ֣י יְהֹוָ֑ה וַיְכַפֵּ֧ר עֲלֵיהֶ֛ם אַהֲרֹ֖ן לְטַהֲרָֽם׃


תרגום

​ ​
אונקלוס (תאג'):
וְאִדַּכִּיאוּ לֵיוָאֵי וְחַוַּורוּ לְבוּשֵׁיהוֹן וַאֲרֵים אַהֲרֹן יָתְהוֹן אֲרָמָא קֳדָם יְיָ וְכַפַּר עֲלֵיהוֹן אַהֲרֹן לְדַכּוֹאֵיהוֹן׃
ירושלמי (יונתן):
וְאִדְכִּיאוּ לֵיוָאֵי וְחַוָרוּ לְבוּשֵׁיהוֹן וַאֲרֵים אַהֲרן יַתְהוֹן אֲרָמָא קֳדָם יְיָ וְכַפֵּר עֲלֵיהוֹן אַהֲרן לְדַכּוֹאֵיהוֹן:

רשב"ם

לפירוש "רשב"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

ויתחטאו: כדכתיב לעיל הזה עליהם מי חטאת:

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ואחרי כן באו הלוים לעבוד את עבודתם בא"מ לפני אהרן", שזה במה שנתנו אל אהרן לשרתו וזה נעשה ע"י התנופה השניה שהיה ע"י משה שעז"א כאשר צוה ה'

אל משה על הלוים כן עשו להם, שהוא התנופה השניה שהי' ע"י משה:

קיצור דרך: mlbim-bm-08

<< · מ"ג במדבר · ח · כא · >>