מ"ג איוב כח יד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תהום אמר לא בי היא וים אמר אין עמדי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תְּהוֹם אָמַר לֹא בִי הִיא וְיָם אָמַר אֵין עִמָּדִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
תְּה֣וֹם אָ֭מַר לֹ֣א בִי־הִ֑יא
  וְיָ֥ם אָ֝מַ֗ר אֵ֣ין עִמָּדִֽי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תהום אמר לא בי היא" - אם תשאלנה ליורדי תהום העוסקים במוצא מרגליות ובמוצא זהב וכסף ממקום תהומות הארץ יאמרו לך לא בי היא איני בקי בהוראה (שבת פט ע"א ע"ש היטב וצ"ע)

"וים אמר" - ויורדי הים לסחורה יאמרו לך לא עמדי חכמה למה לפי שאינם יכולים לקנותה כשאר פרקמטיא לתת מעושרם בדמיה ובאגדה הוא אומר שבשעת מתן תורה בא השטן לפני הקב"ה ואמר לו היכן תורה א"ל אצל בן עמרם בא לו אצל משה אמר לו היכן תורה אצל ים בא לו אצל ים אמר לו היכן תורה לא בי היא לך אצל בן עמרם בא לו אצל בן עמרם אמר לו היכן תורה אצל תהום בא לו אצל תהום אמר לו היכן תורה א"ל אין עמדי לך אצל בן עמרם בא לו אצל בן עמרם אמר לו היכן תורה אצל הקב"ה וזהו שאמר תהום אמר לא בי היא וים אמר אין עמדי

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"תהום", ונגד מה שהמתכיות היקרות ימצאו בתהום ועומק האדמה, "תהום אמר לא בי היא", ונגד מה שהמתכיות והפנינים ימצאו במצולות ימים ונהרות, "ים אמר אין עמדי":


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"תהום" - אלו היה ביכולת האדם לרדת אל התהום לקנות שמה החכמה היה התהום משיב לומר לא בי היא החכמה ואם יפרוש מי אל הים הסובב את הישוב לקנותה שמה ישיב לאמר לא עמדי הוא והוא מדרך הפלגה ומליצה לומר שאין להשיג עומק החכמה אף אם ישתדל הרבה לחזור אחריה אם לא יקנה מתחלה יראת ה' וכאשר יאמר למטה

<< · מ"ג איוב · כח · יד · >>