<< · כל בו · נז· >>

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן נזעריכה

נז. דין סדר תפלת חולו של מועד

בחולו של מועד מתפללין י״ח ברכות כמו בחול ואומ׳ יעלה ויבא בעבודה ומזכירין בו מעין המאורע וכן נמי בברכת המזון בברכת בונה ירושלם אומר יעלה ויבא.

ובשבת של חולו של מועד מזכירין גם כן מעין המאורע בעבודה ואין מזכירין בו של שבת שהרי לקח חלקו ויעלה ויבא אינו בא כי אם בחול המועד וה״ה נמי בברכת המזון שאין מזכירין בו של שבת ביעלה ויבא שהרי לקח חלקו ברצה והחליצנו וה״ה בראש חדש ושבת שאין מזכירין של שבת ביעלה ויבא מהטעם שאמרנו.

ובחולו של מועד מסוכות גומרין ההלל ומברכין לפניו ולאחריו אבל לא בחולו של מועד של פסח כמו שבארנו במקומו. ובכל חול המועד מתפללין תפלת מוסף כמו ביום טוב. ובשבת של חולו של מועד מתפללין תפלת מוסף כמו בשבת ויום טוב.

ומבדילין במוצאי יום טוב לחולו של מועד. וכן מבדילין במוצאי יום טוב לחול. וכן מבדילין על הכוס ואומ׳ בפ״ה ואחר כך המבדיל שסדר הבדלות הוא מונה כמו שבארנו במקומו.

ובמוצאי שבת לחולו של מועד מבדילין כמו בשאר מוצאי שבתות בין בתפלה בין על הכוס ואין אומרים לא ויהי נועם ולא ויתן לך. לפי שאין מעשה ידינו.