ישראל קדושים
זאת הברכה אשר נשאר לנו ונמצא בין גנזי כתבי קודש שכתבם בעצם כתב יד קדשו
מאת כ"ק הגאון הקדוש שר התורה אספקלריא המאירה כחד מקמאי מאיר עיני הגולה
רבינו צדוק הכהן מלובלין זצוקללה"ה
נוסח השער דפוס לובלין תרע"ג

קונטריס קראתיו בשם ישראל קדושים מיוסד על תוקף מעלת קדושת ישראל אשר הבדילנו מכל העמים להיות לו לגוי קדוש.

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י

קישורים חיצוניים

עריכה

ישראל קדושים, צילום דפוס ראשון, לובלין תרפ"ח קובץ PDF באתר היברובוקס