לא עריכה

בד"ה לתת כו' פירשתיו בפרשת תצוה בנוסח' שלנו לא נמצא ואולי חסר מספרים שלנו: